Podrobnejšie informácie nájdete na adresách:

Peter Vašek - Hope

Hlavnou činnosťou firmy je spracovávanie štatistických hlásení INTRASTAT-SK pre spravodajské jednotky. Zabezpečujeme zber potrebných dokladov (faktúr) priamo vo firme, zaraďovanie tovarov podľa položiek kombinovanej nomenklatúry, vyhotovenie štatistických hlásení INTRASTAT-SK a následné odoslanie hlásení na colný a štatistický úrad.
Okrem samotného spracovávania informujeme spravodajské jednotky o aktuálnych legislatívnych zmenách a poskytujeme aj konzultácie v danej téme.
Zmluvne sa zaväzujeme zachovať v tajnosti údaje uvedené na importných aj exportných faktúrach. Informatívna cena za spracovávanie hlásení je vypracovaná na základe množstva dovezeného alebo vyvezeného tovaru, počtu položiek colného sadzobníka na faktúrach, čitateľnosti a prehľadnosti faktúr. Konečná cena za spracovávanie hlásení je dohadovaná individuálne na osobnom stretnutí. Zároveň Vás budeme informovať aj o prebiehajúcich akciách.

Tešíme sa na spoluprácu s Vami.home  :  about  :  references  :  f.a.q.  :  glossary  :  prices & contact   : : :    CSS validator  ‌  XHTML validator

designed by: paren   webhosting zabezpečuje spoločnosť CGD GROUP  © 2009 CGD GROUP